Temperaturen

En temperatur på 21ºC er passende for de fleste i de fleste opholdsrum.

For hver grad temperaturen hæves, forøges varmeforbruget med 5-6%.

Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver den bedste varmekomfort og besparelse på varmeudgiften.

Den enkelte radiator skal helst være kold forneden.

Radiatoren bør ikke tildækkes eller afskærmes.

Gardiner eller større møbler bør ikke skærme for radiatoren.

//