Det kan De aflæse på varmemåleren

Ved tryk på den sorte knap på måleren kan De, efter tur, få 6 forskellige oplysninger frem i displayet.

 

Det De skal betale for er MWh. Måleren vender automatisk tilbage til normalvisning.

Fejlvisning: Måleren kan også selv finde ud af, om der er opstået fejl i den. Hvis det sker, viser den bogstavet "F" i displayet. Skulle det ske beder vi Dem straks underrette varmeværket på telefon: 54 60 53 37.

Vi gør opmærksom på, at De som bruger er pligtig til straks at anmelde konstaterede fejl og afvigelser til varmeværket.

//