Varmemåleren

For at kunne måle det reelle fjernvarmeforbrug er Deres varmeanlæg påmonteret en varmemåler.

Varmemåleren kaldes en energimåler, fordi den både registrerer hvor mange kubikmeter fjernvarmevand, der cirkulerer gennem Deres varmeanlæg, og samtidig måler den vandets temperatur, når det sendes ind i boligen, og når det sendes retur til varmeværket.

Afkølingens betydning

Det er denne temperaturforskel der er interessant. Forskellen viser det nøjagtige energiforbrug, som måles i kilowatt-timer (kWh). Det er den varme, der tages ud af fjernvarmevandet - d.v.s. den afkøling af fjernvarmevandet, som sker i Deres bolig. Jo større afkøling, jo mere energi er der taget ud. Det er varmeenergien, der er det reelle varmeforbrug, og det er den, De betaler for.

Måleren bør aflæses mindst én gang om ugen. På den måde kan De selv kontrollere Deres varmeforbrug og holde øje med afkølingen.

Afkølingens størrelse

Der skal være højst mulig forskel mellem fjernvarmevandets temperatur, når det går ind i ejendommen, og når det går tilbage til værket. Returledningen skal helst føles kold eller lunken. Kan De ikke holde om returledningen med hånden, er den alt for varm, og gennemløbet sker for hurtigt. Det betyder, at varmeværket enten skal sende en større vandmængde i cirkulation eller hæve vandtemperaturen. Begge dele betyder et større energiforbrug, forøget pumpearbejde og et forøget varmetab i fjernvarmesystemet.

For fjernvarmeværkets driftsøkonomi og for Deres varmeøkonomi er det derfor meget vigtigt, at afkølingen bliver størst mulig.

I fyringssæsonen - december til marts - skal det være muligt at afkøle fjernvarmevandet 35-45°C. Om sommeren når der kun bruges varmt brugsvand, vil afkølingen være noget mindre, f.eks. 20-35°C.

På årsbasis skal den gennemsnitlige afkøling være størst mulig - dog minimum 35°C.

Forbruget af varmeenergi i antal kWh divideres med den gennemstrømmede vandmængde i m3, som nu omregnes til grader Celcius ved at gange med 0,86.

Et eksempel:

Energiforbruget er 15.000 kWh, og den gennemstrømmede vandmængde er 300 m3. Udregningen bliver:

15.000 kWh x 0,86 = 43° C
300 m3

 

//