Natsænkning

Natsænkning (tidsstyring) kan være en praktisk og energibesparende foranstaltning.

Undlad at lukke helt for varmen om natten. Temperaturen bør ikke komme under 14ºC.

Den ideelle temperatur i soveværelset er 16-18ºC.

Er der cirkulationspumpe på varmtvandsforsyningen, vil en tidsstyring betyde både sparet el- og varmeforbrug.

Nogle fjernvarmeanlæg er udstyret med automatik, der styrer radiatoranlægget. Automatikken sikrer, at det vand, der sendes rundt i husets radiatorer, ikke er varmere end udetemperaturen kræver. Automatikanlæg skal indstilles i overenstemmelse med anvisningerne, og man skal huske jævnligt at kontrollere, om anlægget fungerer tilfredsstillende.

//